Over ons

Dubbel Drents Goed is een platform van Dubbel Drents en de vereniging Drents Goed Streekproducten. Zij worden praktisch ondersteund door de Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe. Beide initiatiefnemers waren de afgelopen jaren zelfstandig aan de slag met het verkorten van de voedselketen, maar zagen dat er meer voor nodig was om de gehele keten aan te pakken. Samen zijn zij het initiatief gestart om met financiële steun van de provincie Drenthe te werken aan de korte keten in onze provincie en daarbij de samenwerking met andere innovatieve partners te zoeken.

Dubbel Drents

Dubbel Drents werkt aan de korte keten en gezond voedsel van dichtbij huis. Doelstelling is meer ambachtelijke producten onder de naam Dubbel Drents produceren, waarbij elke groep van samenwerkende producenten en boeren verantwoordelijk blijft voor zijn eigen keten. Gekeken wordt hoe hun samenwerking het best in de markt gezet kan worden; enerzijds door een gezamenlijk beeldmerk, anderzijds door de lokale afzetmogelijkheden te vergroten. Inmiddels zijn de volgende productlijnen ontwikkeld: brood, bier, kaas, koolzaadolie, asperges, worst, veldbonenmeel en gesneden groenten.

Drents Goed Streekproducten

DrentsGoed streekproducten, een vereniging van Drentse agrariërs, zet zich sinds 2002 in voor de productie, distributie en verkoop van streekproducten: de korte keten van boer naar bord. Dertien Drentse ondernemers leveren meer dan honderd verschillende voedingsproducten die op meer dan honderd Drentse verkooppunten worden verkocht. Wij zijn trots op Drenthe, dat gevoel vindt u terug in de producten van DrentsGoed. Een product moet van goede Drentse huize komen om ons keurmerk te mogen dragen, de vereniging bewaakt dit zorgvuldig. Zo moeten de meeste grondstoffen uit Drenthe komen. Ook moet het product duurzaam, ambachtelijk en liefdevol bereid zijn, dus met respect voor milieu, mens en dier.

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wil de regionale economie en duurzame leefbaarheid in de regio versterken. Zij zijn een objectieve, onafhankelijke netwerkorganisatie, die innovatieve ontwikkelingen initieert en aanjaagt. Dit doen zij door regionale partners uit onderwijs, overheid, omwonenden en ondernemerskringen te verbinden en actief te investeren in de ontwikkeling van regionaal relevante thema’s.