Missie

Dubbel Drents Goed wil dat lokale producten ook lokaal verwerkt en verkocht worden. Hierbij sluiten we de producent, verwerker en consument op elkaar aan:

“Wij streven naar een zo kort mogelijke voedselketen in Drenthe. Dat betekent dat de voedselproductie zoveel mogelijk in eigen regio en met lokale grondstoffen plaatsvindt. Maar ook dat we de consument verbinden met de dichtstbijzijnde producent. We doen dit met aandacht voor boer, burger en biodiversiteit.”

Dát is de stip op die horizon.

Waarom? Wij zijn ervan overtuigd dat een korte voedselketen en de consumptie van regionale producten bijdraagt aan de leefbaarheid in onze provincie. Door op lokaal niveau voedsel te produceren, te verwerken en verkopen, kunnen we dit met aandacht voor boeren, burgers en biodiversiteit doen.

Dat betekent goed eten voor onze inwoners, maar ook een eerlijke opbrengst voor de landbouw. Daarnaast is het belangrijk dat consumenten weten hoeveel voeding er in Drenthe wordt geproduceerd en wat de impact daarvan is op de leefomgeving en de kwaliteit van het Drents landschap, dat voor een groot deel bepaald wordt door agrariërs.

Werkwijze

Wat is er te doen?

Die grote ambitie bereiken we niet zomaar! Daar hebben we samenwerking binnen de keten, experimenten om innovatieve ideeën uit te testen en enthousiaste boeren, producenten én consumenten voor nodig. Stapje voor stapje werken wij aan een kortere voedselketen met regionale producten.

Het speelveld is groot en de belangen zijn divers. Elke producent, verkoper en consument heeft zijn of haar eigen reden om te willen of kunnen bijdragen aan de korte keten. Daar past een organisatie bij die inspeelt op mogelijkheden, ruimte geeft aan experimenten en daar waar iets werkt: opschalen, organiseren, structureren en faciliteren. En dat doet Dubbel Drents Goed.

Dubbel Drents goed

  • Verbindt producenten, ondernemers en consumenten.
  • Legt een relatie tussen theorie en praktijk.
  • Geeft ruimte aan nieuwe initiatieven en draagt bij aan experimenten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de korte voedselketen.
  • Werkt samen met partijen die de ambitie onderschrijven.

Met wie werken we samen?

We vinden het belangrijk dat onze samenwerkingspartners bijdragen aan de korte keten en de ambitie onderschrijven. Bijvoorbeeld door deelname aan een experiment of een initiatief. Of door tijd, geld of publiciteit beschikbaar te stellen. Doe jij mee?